MatSongProjector


DESKTOP
Ver
Windows (7 - 10), 32-bit 1.0.0 (Release) MatSongProjector_1.0.0_Win32_bin.zip
Windows (7 - 10), 64-bit 1.0.0 (Release) MatSongProjector_1.0.0_Win64_bin.zip
Linux, 64-bit 1.0.0 (Release) MatSongProjector_1.0.0_Ubuntu64_Qt5.9.5_bin.zip
Source code 1.0.0 (Release) Source code (zip)
GitHub S 1.0.0 (Release) https://github.com/matcraftorg

MatSongProjector is being distributed completely free (GPL license).
For its creation has been used only freely available, freeware software (Qt SDK, Inkscape, GIMP, Linux).
MatSongProjector се разпространя напълно свободно и безплатно (GPL лиценз).
За създаването й се използва свободен, безплатен софтуер (Qt SDK, Inkscape, GIMP, Linux).

Show songs. Показване на песни.

Show pictures (loads all pictures from a specified folder). Показване на снимки (зарежда всички снимки от зададена директория).
Снимките се показват на проектора чрез кликване върху дадена снимка или автоматично, през зададения интервал от време.

Show pictures (loads random pictures from different folders). Показване на снимки (зарежда произволни снимки от различни директории).
Снимките се показват на проектора чрез кликване върху дадена снимка или автоматично, през зададения интервал от време.

Show user text. Показване на потребителски текст.

MatCraft